Despre limita | Gabriel Liiceanu

Despre limita | Gabriel Liiceanu
Editura cartii este Humanitas.
‘A mă hotărî ştiind ce este frica înseamnă a putea să-mi pun în discuţie eul meu, fiinţa mea strânsă, prin frică, în propriul ei contur. În frică îmi negociez fiinţa; o pierd ca fiinţă pur şi simplu, ca să o pot câştiga ca fiinţă liberă. Curajul este mersul prin frică înspre faptul de a fi liber: ceva este mai important decât faptul de a fi, şi acest ‘ceva’ este însăşi libertatea ca fel al meu adevărat de a fi. Cel curajos este cel care, fiindu-i frică, merge înainte.“ (Gabriel LIICEANU)